Az Ön adatainak védelme fontos számunkra

Szeretné tudni, mit teszünk mi a BeeWaTec cégnél az Ön adatainak bizalmas kezelése érdekében? Ezennel elmagyarázzuk Önnek valamennyi részletet. Az adatai tárolásának és használatának alapja elsődlegesen az Ön hozzájárulása. Vagy egy jogszabályi felhatalmazás. Ettől függ, hogy mit teszünk az Ön adataival.

1. Bevezetés az értelmezéshez

„GDPR“ a rövidített megnevezése az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének.

Az alábbi tájékoztatók átlátható formában szolgálják az információs kötelezettségek teljesítését azokon a területeken, amelyekben a BeeWaTec cég, mint adatkezelő személyes adatokat gyűjt, kezel vagy használ.

Személyes adat az az adat, amely személyesen Önre vonatkoztatható, pl. név, cím, e-mail cím, felhasználói viselkedés.

Az általános adatvédelmi rendelet 13. cikke (ill. 14. cikke) szerint a BeeWaTec cég tájékoztatja az érintetteket a személyes adatok gyűjtésének körülményeiről. Ez szolgálja az átláthatóságot.

A tájékoztatásokat a továbbiakban az alábbi formákban strukturáljuk:

 • általános tájékoztatások, függetlenül attól, hogy Ön, mint érintett melyik célcsoportból származik.
 • tájékoztatások, amelyeket a BeeWaTec cég célirányosan tesz meg aszerint, hogy Ön melyik célcsoporthoz tartozik. Az alábbiakban Ön célcsoportonként találja meg a megfelelő fejezetet.

2. Teljes vállalatcsoportra kiterjedően

Ez az adatvédelmi irányelv a nemzetközi hálózatunkon belüli országokban érvényes. A különböző országok adott esetben némileg eltérő szempontokat követnek az adatvédelem során.

Az országspecifikus adatvédelmi nyilatkozatok és információk a megfelelő ország oldalán találhatók.

3. Általános tájékoztató minden célcsoport számára

Az adatkezelő cégneve (a szövetségi adatvédelmi törvény korábbi elnevezésével: adatkezelő szerv)
BeeWaTec Hungária Bt.

A vállalat igazgatótanácsának elnöke
Hans-Peter Walter

Adatvédelmi tisztviselő
info@beewatec.hu

Az adatkezelő szerv / adatkezelő neve
BeeWaTec Bt
Kiskorösi út 8
6000 Kecskemét
info@beewatec.hu

Az érintettek jogai
A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításának érdekében felhívjuk a figyelmét arra, hogy az érintettet többek között az alábbi jogok illetik meg:

 • A (további) felvilágosításhoz való jog
 • A helyesbítéshez vagy törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához való jog
 • A hozzájárulás visszavonásához való jog. Ezzel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az info@beewatec.hu címen.
 • Az adathordozhatósághoz való jog.

Ezek jogi alapjait az általános adatvédelmi rendelet 15-22. cikkei szabályozzák.

Szükség esetén, a jogainak gyakorlása érdekében vegye fel a kapcsolatot a  info@beewatec.hu  e-mail címen.

A BeeWaTec cég illetékes felügyeleti szerve

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon:+36 (1) 391-1400
Fax:+36 (1) 391-1410

ugyfelszolgalat@naih.hu

Cookie Einstellungen anpassen

Adatvédelmi tájékoztató az online-jelenléthez

1. Ki a felelős az adatkezelésért és kihez fordulhat?

BeeWaTec Bt.
Kiskőrösi út 8.
6000 Kecskemét
Tel. +36 76 507 000
adatvedelem@beewatec.hu
info@beewatec.hu

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Edmund Hilt, hilt Evolution, www.hilt-evolution.com
datenschutz@beewatec.de

3. Személyes adatok gyűjtése kapcsolatfelvételkor

Amikor Ön felveszi velünk a kapcsolatot e-mailben vagy kapcsolati űrlapon, akkor mi tároljuk az Ön által megadott adatokat (az Ön email címét, adott esetben az Ön nevét és telefonszámát) annak érdekében, hogy válaszolni tudjunk a kérdéseire. Az ezzel kapcsolatban keletkező adatokat töröljük, miután a tárolás már nem szükséges, vagy korlátozzuk az adatkezelést, amennyiben jogszabályi megőrzési kötelezettség áll fenn.

4. Személyes adatok gyűjtése a weboldalunk felkeresésekor

 1. Amennyiben a weboldalunkat csupán információszerzésre használja, tehát nem regisztrál, vagy más módon információkat küld részünkre, akkor csak azokat a személyes adatokat gyűjtjük, amelyeket az Ön böngészője a szerverünkre továbbít. Amennyiben meg szeretné tekinteni a weboldalunkat, az alábbi adatokat gyűjtjük, amelyek technikailag szükségesek ahhoz, hogy megmutassuk Önnek a weboldalunkat, és hogy stabilitást és biztonságot garantáljuk (jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés, 1. mondat, f) pontja):
  • IP-cím
  • a felkeresés dátuma és időpontja
  • időzóna-eltérés a greenwichi időhöz (GMT) képest
  • felkeresett tartalom (konkrét oldal)
  • hozzáférési státusz/HTTP-státuszkód
  • a mindenkor átvitt adatmennyiség
  • a webhely, ahonnan a felkeresés jön
  • böngésző
  • operációs rendszer és annak felülete
  • a böngésző szoftver nyelve és verziója

 

 1. A fenti adatokon túlmenően, a weboldalunk használatakor az Ön számítógépén cookie-k tárolódnak. A cookie olyan kicsi információcsomag, amelyet az Ön merevlemeze az Ön által használt böngészőhöz társítva tárol, és amellyel az a webhely (jelen esetben mi), amely a cookiet elhelyezte, bizonyos információkat szállít. A cookie-k nem tudnak programokat végrehajtani vagy vírusokat telepíteni az Ön gépére. Arra szolgálnak, hogy az internetes választékot
  felhasználóbarátabbá és hatékonyabbá tegyék.

A cookie-k alkalmazása:

  1. Ez a weboldal az alábbi típusú cookie-kat használja, amelyek terjedelmét és működését az alábbiakban ismertetjük:
   • átmeneti cookie-k (ld. 2. pont)
   • állandó cookie-k (ld. 3. pont).
  2. Az átmeneti cookie-k automatikusan törlődnek, ha bezárja a böngészőt. Ide tartoznak különösen a munkamenet cookie-k. Ezek egy úgynevezett munkamenet azonosítót tárolnak, amellyel az Ön böngészőjének különböző rákeresései hozzárendelődnek a teljes munkamenethez. Ezáltal újra felismerhető lesz az Ön számítógépe, ha Ön visszatér a weboldalunkra. Ezek a munkamenet cookie-k törlődnek, amikor Ön kijelentkezik vagy a böngészőjét bezárja.
  3. Az állandó cookie-k egy megadott idő elteltével automatikusan törlésre kerülnek, ez az időtartam a cookie-k típusa szerint eltérő lehet. Ön a cookie-kat a böngészőjének biztonsági beállításaiban bármikor törölheti.
  4. Ön a böngészőjének beállításait a kívánságainak megfelelően konfigurálhatja, és például elutasíthatja a harmadik féltől származó cookie-k (Third-Party-Cookies) vagy valamennyi cookie elfogadását. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ekkor esetleg a weboldal nem minden funkcióját tudja majd használni.
 1. A Google Analytics alkalmazása
  1. Ez a weboldal a Google Analytics-t, a Google Inc. („Google“) webelemző szolgáltatóját alkalmazza. A Google Analytics ún. „cookie“-kat, információcsomagokat használ, amelyek az Ön számítógépén tárolásra kerülnek, és amelyek a weboldal használatának elemzését lehetővé teszik. A weboldal Ön általi használatáról cookie-kkal szerzett információkat általában a Google egy USA-beli szerverére továbbítjuk, és ott tároljuk. A weboldalunkon történő IP-anonimizálás aktiválása esetén az Ön IP-címét a Google azonban az Európai Unió tagállamain vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény más tagállamain belül előzetesen lerövidíti. Csak kivételes esetben kerül továbbításra a teljes IP-cím a Google valamely USA-beli szerverére, és kerül sor ott a rövidítésre. A weboldalunk üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra használja, hogy a weboldal Ön általi használatát kiértékelje, hogy jelentéseket készítsen a weboldal aktivitásáról, és hogy a weboldal-használattal és internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetőjének.
  2. A Google Analytics által az Ön böngészőjéből megküldött IP-cím nem kerül összevezetésre a Google egyéb adataival.
  3. Ön a cookie-k tárolását a böngésző-szoftverének megfelelő beállításaival megakadályozhatja; azonban felhívjuk arra a figyelmét, hogy ebben az esetben lehetséges, hogy nem fogja tudni használni a weboldalunk valamennyi funkcióját teljes körűen. Ön meg tudja továbbá akadályozni a cookie által létrehozott és a weboldalunk Ön általi használatára vonatkozó adatok (beleértve az Ön IPcímét is) rögzítését a Google részére, valamint ezen adatoknak a Google általi kezelését, amennyiben az alábbi linken elérhető böngésző plug-in-t letölti és installálja:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
  4. A weboldalunk a Google Analytics-t az „_anonymizeIp()“ bővítménnyel használja. Ezzel történik az IP-címek rövidített továbbítása, amivel kizárható a személyre vonatkoztathatóság. Amennyiben az Önről gyűjtött adatokhoz személyre vonatkozás társul, akkor ez azonnal kizárt lesz és a személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.
  5. Arra használjuk a Google Analytics-t, hogy a weboldalunk használatát elemezni és rendszeresen javítani tudjuk. Az így készült statisztikákkal a kínálatukat tudjuk javítani, és az Ön, mint felhasználó részére érdekesebbé tudjuk tenni. Azokban a kivételes esetekben, amikor személyes adatok kerülnek kiküldésre az USA-ba, a Google alávetette magát az Európai Unió és az Egyesült Államok Privacy Shield-jének https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. A Google Analytics alkalmazásának jogalapja a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, 1. mondat f) pontja.
  6. A harmadik fél tájékoztatója: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow
   Street, Dublin 4, Írország, Fax: +353 (1) 436 1001. Használati feltételek: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, adatvédelmi áttekintés: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, valamint adatvédelmi nyilatkozat: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

6. Az Ön adatvédelmi jogai

Önnek joga van a GDPR 15. cikke szerinti tájékoztatáshoz, a GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez, a GDPR 17. cikke szerinti törléshez, a GDPR 18. cikke szerint az adatkezelés korlátozásához, valamint a GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz. Ezen túlmenően Önnek joga van a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez (GDPR 77. cikk). A GDPR 21. cikke szerint Önnek alapvetően joga van a személyes adatainak általunk történő kezelése elleni tiltakozáshoz. Ez a tiltakozáshoz való jog azonban csak az Ön személyes helyzetének egészen különleges körülményeinek fennállása esetén illeti meg Önt, amelynek során a cégünk jogai adott esetben ellentmondhatnak az Ön tiltakozáshoz való jogának.

Amennyiben valamely jogát érvényesíteni szeretné, kérjük, forduljon az adatvédelmi tisztviselőnkhöz (adatvedelem@beewatec.hu).

7. Az Ön panaszjoga az illetékes felügyeleti hatóságnál

Önnek joga van a panasztételhez az adatvédelmi hatóságnál (GDPR 77. cikk). A vállalatunk tekintetében illetékes felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon:+36 (1) 391-1400
Fax:+36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

Letölthető adatkezelési tájékoztatók

Egy pillanat...töltődik...
Amennyiben rövid idő után sem történik semmi, kérjük ürítse ki a cache-t!