Ochrana Vašich data je pro nás důležitý úkol

Chtěli byste vědět, co my v BeeWaTec děláme pro důvěryhodné zpracování Vašich osobních údajů? Zde Vám vysvětlíme všechny podrobnosti. V podstatě je základem pro ukládání a používání Vašich dat Váš souhlas. Nebo zákonné svolení. Od toho odvisí, co s Vašimi daty děláme.

1. Úvod pro pochopení

„GDPR“ se používá jako zkratka pro nařízení EU o ochraně osobních údajů.
Následující informace jsou průhledným způsobem použity k plnění informační povinnosti v oblastech, ve kterých společnost BeeWaTec jako odpovědná osoba osobní údaje shromažďuje, zpracovává nebo používá. Osobní údaje jsou všechna data, která se Vás osobně týkají, např. jméno, adresa, e-mailová adresa, chování uživatele.

Podle Čl. 13 (resp. Čl. 14) GDPR informuje BeeWaTec dotčené osoby o okolnostech týkajících se shromažďování osobních údajů. To slouží transparentnosti.

Tyto informace jsou následně strukturovány ve formě

 • obecných informací, bez ohledu na to, z jaké cílové skupiny Vy jako dotčený účastník přicházíte.
 • údaje, které společnost BeeWaTec shromažďuje cíleně v závislosti na cílové skupině, do které patříte. Pro každou cílovou skupinu je uvedený samostatný oddíl níže.

2. Celokoncernová pravidla

Tato směrnice o ochraně osobních údajů platí v příslušných zemích naší mezinárodní sítě. Různé země mohou přijmout poněkud odlišné přístupy k ochraně osobních údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů a informace o konkrétní zemi najdete na stránce s příslušnou zemí.

3. Obecné údaje pro všechny cílové skupiny

Název firmy zodpovědné osoby (správce osobních údajů)

BEEWATEC s.r.o.

Dřevařská 2525/13
680 01 Boskovice
IČO: 292 06 367, zapsaná v OR KS Brno, oddíl C, vložka 65355

Jednatel společnosti
Ing. Tomáš Kožoušek

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován.

Práva dotčené osoby

Abychom zajistili férové a transparentní zpracování, upozorňujeme na to, že pro dotčenou osobu platí mimo jiné tato práva:

 • Právo na (další) informace
 • Právo na opravu nebo vymazání nebo na omezení zpracování
 • Právo na zpětvzetí mého souhlasu. Za tím účelem se mohu obrátit na spravceGDPR@beewatec.cz
 • Právo na přenositelnost údajů

Jako na právní základ se zde odkazuje na články 15-22 GDPR.

Navíc existuje právo podat opravný prostředek u dozorujícího orgánu. Pro společnost BeeWaTec je zodpovědný dozorující orgán:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna)
Fax: +420 234 665 444
WWW: https://www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz

Cookie Einstellungen anpassen

Ochrana osobních údajů a soukromí na internetu

1. Společnost odpovědná za zpracování dat a na koho se můžete obrátit?

Detailní informace naleznete na stránkách ochrany osobních údajů dané země.

2. Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů

Edmund Hilt, hilt Evolution, www.hilt-evolution.com
privacy@beewatec.com

3. Shromažďování individuálních údajů při kontaktu se společností BeeWaTec

Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo kontaktním formulářem, Údaje, které jste uvedli (Vaše emailová adresa, a je-li třeba, Vaše jméno a telefonní číslo) jsou uloženy u nás, abychom mohli odpovědět na Vaše dotazy. Pokud je to potřeba vaše údaje zpracováváme u nás po dobu trvání našich obchodních vztahů nebo omezíme zpracovávání, pokud je zákonem dána doba o uschování údajů.

4. Shromažďování dat při návštěvě našeho webu

  1. Pokud užíváte náš web pouze pro zjištění informací, pokud neukládáte nebo jinak nepřenášíte informace, shromažďujeme pouze Vaše osobní data, která jsou přenášena na náš server pomocí Vašeho prohlížeče. Pokud se chcete podívat na naše webové stránky, shromažďujeme následující data, která jsou technicky nezbytná k používání našich
   webových stránek a zajištění bezpečnosti a stability. (Obecné nařízení článek 6, odstavec 1, strana 1 GDPR):

   • IP adresa
   • Datum a čas Vašeho požadavku
   • Rozdíl časového pásma vzhledem ke koordinovanému světovému času (UTC)
   • Obsah požadavku (konkrétní stránka)
   • Přístupový stav/http adresa
   • Přenešený objem dat
   • Webová stránka odkud požadavek přišla
   • Prohlížeč
   • Operační systém
   • Jazyk a verze prohlížeče.

 

  1. Navíc k datům uvedeným výše, se při používání webových stránek ukládají do počítače soubory cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které naše webové stránky mohou umístit na pevný disk Vašeho počítače za účelem shromažďování informací. Soubory cookies nelze použít ke spuštění programů ani k přenosu virů do Vašeho počítače. Soubory cookies slouží k tomu, aby byl internet více efektivní a přijatelnější pro uživatele.

 

  1. Využívání cookies:
   1. Tato webová stránka využívá následující typy cookies, funkčnost a rozsah jsou popsány následovně:
    • Dočasné cookies (b)
    • Trvalé cookies (c).
   2. Dočasné soubory cookies jsou automaticky vymazány, když zavřete prohlížeč. To zahrnuje zejména konkrétní relace souborů cookies. Ukládají tzv. ID relace, které bývají používány k navazování spojení mezi různými dotazy z Vašeho prohlížeče. Váš počítač bude při návratu na naši webovou stránku rozpoznán. Soubory cookies jsou vymazány, když ukončíte webovou aplikaci nebo se odhlásíte z webu.
   3. Trvalé soubory cookies jsou vymazány automaticky po předem nastaveném období, které se liší v závislosti na tom o jaké soubory cookies se jedná. Soubory cookies můžete kdykoliv vymazat prostřednictvím nastavení zabezpečení Vašeho prohlížeče.
   4. Nastavení prohlížeče si můžete nakonfigurovat podle svých představ a můžete, například odmítat přijímání cookies třetích stran nebo jakékoliv soubory cookies. Vezměte prosím v potaz, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat funkčnost webu.
 1. Použití Google Analytics
  1. Tento web využívá Google Analytics, a webovou analytickou služba Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které jsou ukládány do Vašeho počítače a které umožňují analýzu Vašeho působení na naší webové stránce. Informace vytvořené soubory cookies týkající se Vaší aktivity na této webové stránce (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny serveru Google v USA a uloženy tam. Pokud máte aktivní anonymizaci IP adresy na našem webu, Vaše IP adresa bude předem zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské Unie a ostatních států, které podepsaly smlouvu o Evropském Hospodářském Prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a zkrácena zde. Google tyto informace používá jménem vlastníka tohoto webu k analýze Vaší aktivity na
   tomto webu, k sestavování zpráv o aktivitách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webu a internetu.
  2. Google nepoužije Vaši IP Address ve spojitosti s jinými daty společnosti Google.
  3. Nastavení počítače můžete nakonfigurovat podle svých představ a můžete například zakázat přijmutí cookies. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nebudete možná moci plně využívat funkčnost webu. Můžete předejít sběru dat vytvořených soubory cookies a zaznamenávání údajů, které odkazují na používání našich webových stránek (včetně Vaší IP adresy) a zpracování Vašich údajů společností Google stažením a instalací dostupného zásuvného modulu prohlížeče, použijte následující odkaz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
  4. Tento web používá Google Analytics s doplňkem “anonymizeIp()”. Vaše IP adresa bude zpracována ve zkrácené podobě, aby bylo zabráněno identifikaci osob. Pokud by měl existovat vztah k osobě prostřednictvím shromážděných souborů, vztah bude okamžitě ukončen a jednotlivá data budou okamžitě vymazána.
  5. Používáme Google Analytics, abychom mohli analyzovat funkčnost našeho webu a průběžně jej optimalizovat a zlepšovat. Pomocí těchto statistik můžeme zlepšovat naši nabídku služeb a učinit ji pro vás atraktivnější. Ve výjimečných případech, kdy jsou jednotlivá data přenášena do USA, Google podléhá EU-US Privacy Shield,
   https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Obecné nařízení pro užívání Google Analytics se nachází v 6. článku, 1 odstavce, strana 1 f DS-GVO.
  6. Informace o třetí straně: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Uživatelské podmínky: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Přehled osobních údajů: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, prohlášení o ochraně
   soukromí: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

5. Vaše práva na ochranu osobních údajů

Máte právo na informace podle Čl. 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, právo na opravení podle Čl. 16 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, právo na vymazání podle Čl. 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, právo na omezení zpracování podle Čl. 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, právo na přenositelnost údajů z Čl. 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Dále máte právo na odvolání u dozorčích orgánů pro ochranu údajů podle Čl. 77 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V podstatě máte právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů u nás. Toto právo na námitku však platí pouze v případě velmi zvláštních okolností Vaší osobní situace, kdy práva naší společnosti mohou být v rozporu s Vaším právem námitky. Pokud si přejete uplatnit některá z těchto práv, obraťte se na našeho pracovníka odpovědného za ochranu dat (spravceGDPR@beewatec.cz).

6. Vaše právo podat opravný prostředek u příslušného dozorčího orgánu

Máte právo podat opravný prostředek u orgánu dozoru na ochranu údajů (Čl. 77 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Všechna prohlášení o ochraně údajů ke stažení

Chvíli prosím ... načítá se ...
Pokud se na chvíli nic nestane, prosím vymažte mezipaměť